Bratislavský kraj
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
Bratislava IIIBratislava - Rača
78,390 € 0948001763
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
Bratislava IBratislava - Staré Mesto
0 € 0948001763
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
Bratislava IBratislava - Staré Mesto
0 € 0948001763
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
PezinokPezinok
0 € 0948001763
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
MalackyPlavecký Štvrtok
0 € 0948001763
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
SenecBernolákovo
0 € 0948001763
strana 4 z 4