Dražobná spoločnosť,a.s. - Bratislavský kraj
Bratislavský kraj
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
PezinokPezinok
201,000 € 0948001763
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
Bratislava IIIBratislava - Rača
0 € 0948001763
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
MalackyJakubov
0 € 0948001763
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
Bratislava IVBratislava - Dúbravka
0 € 0948001763
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
Bratislava IIIBratislava - Rača
0 € 0948001763
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
SenecMalinovo
0 € 0948001763
strana 2 z 5